19 Srp

Honorář a jeho výplata

Honorář za vystoupení se domlouvá vždy předem. Standardně se vyplácí (pouze) kapelníkovi hotově po vystoupení. Přejete-li si honorář uhradit převodem na bankovní účet informujte nás prosím předem.

Honorář se v případě vyplácení hotově zpravidla vyplácí kapelníkovi bez účasti ostatních muzikantů. Je to proto, že kapelník rozhoduje o výši honoráře jednotlivým muzikantům dle jejich výkonu. Často také v hudebních kapelách dochází k hostování jednotlivých muzikantů. Hostující muzikant si dopředu s kapelníkem domlouvá výši honoráře nezávisle na výši celkové platby za vystoupení kapely. Kapelník je zpravidla ten, se kterým hudební vystoupení domlouváte. Od honoráře se samozřejmě odečítá případná předem uhrazená záloha. Daňový doklad je pak vystaven na celou částku.

 

0 Comment

related posts