24 Bře

Poplatky za autorská práva?

Pořadatel (nikoli hudební skupina či hudební agetura) je povinen platit zákonné poplatky svazům, které ze zákona zastupují autory či umělce (tzv. kolektivní správci). Cimbálová muzika popoplatky OSA ani jiné agentuře NEPLATÍ. Autorský zákon v § 3 písm. b) zákona č. 121/2000 Sb. uvádí, že na tradiční lidové písně a výtvory v autentické podobě se poplatky nevztahují.

0 Comment

related posts